تحقیق درباره روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی

تحقیق درباره روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی

تحقیق درباره روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:59

بخشی از متن

روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی

از منظر معکوس« بایسیان»

دانشکده ریاضیات و مرکزی برای مدل سازی سیستم های متابولیک کامل دانشگاه کمیس غربی کلوند، OH 44106 آمریکا

دریافتی 3 فویه 2005 دریافتی صورت اصلاح شده 24  آگوست 2005

چکیده:

 در این مقاله ما با مسائل گسسته خطی که با روشهای تکراری قابل حل می باشد از نظر آماری  معکوس بایسیان روبرو خواهیم شد پس از بررسی اجمالی روش های تکراری عمده برای حل مسائل ناقص خطی و برخی نتایج آماری اولیه و روشهای  آماری استراتژیهای ترسیمی را مورد تجزیه